Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

(Cải tạo & Mở rộng)

Công Bằng Corporation tự hào là nhà cung cấp vật liệu cho dự án này với giải pháp là sản phẩm cách nhiệt Thermobreak.