Sân bay quốc tế Đà Nẵng

Công Bằng Corporation tự hào là nhà cung cấp vật liệu cho dự án này với giải pháp là sản phẩm cách nhiệt Thermobreak.

Sân bay quốc tế Phú Quốc

Công Bằng Corporation tự hào là nhà cung cấp vật liệu cho dự án này với giải pháp là sản phẩm cách nhiệt Thermobreak.

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

(Cải tạo & Mở rộng) Công Bằng Corporation tự hào là nhà cung cấp vật liệu cho dự án này với giải pháp là sản phẩm cách nhiệt Thermobreak.